2018 Bilim Kurulu

Bilim Kurulu Üyeleri

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Söğüt
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Mazmancı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Duygu Bilgen
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğrt. Gör. Banu Es Yılmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğrt. Üyesi Ebru Güller
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğrt. Üyesi Kutluğ Savaşır
Ege üniversitesi Öğretim Üyesi / Dekan Prof. Dr. Hülya Yılmaz
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğrt. Üyesi Nida Palamut Koşar
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğrt. Üyesi Cem Koşar
Hakkari üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Nuri Bodur
Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Koçer
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğrt. Üyesi Ayşegül Fulya Yelkenci
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hatice Yalçın
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Danışmanı Abdülkadir Binici
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet E. Kıdeyş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yücel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğrt. Üyesi. Devrim Tezcan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Proje Uzmanı Dr. Yeşim Ak Örek
Sinop Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Merkez Müdürü Dr. Nurhan Öztürk
Viyana Üniversitesi

Bilim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişlerini Görmek İçin Tıklayınız