Bilim Kurulu

Kurum Unvan Ad Soyad Özgeçmiş
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Söğüt  
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Mazmancı  
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Duygu Bilgen
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Banu Es Yılmaz  
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üys. Ebru Güller  
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üys. Kutluğ Savaşır  
Ege üniversitesi      Öğretim Üyesi / Dekan Prof. Dr. Hülya Yılmaz  
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi        Dr. Öğr. Üys. Nida Palamut Koşar  
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi        Dr. Öğr. Üys. Cem Koşar  
Hakkari üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. M. Nuri Bodur
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bürhan Akpunar
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi        Prof. Dr. Dursun Koçer
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi                        Dr. Öğr. Üys. Hatice Yalçın
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi / Dekan Prof. Dr. Ali Meydan  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Danışmanı   Öğr. Gör. Abdülkadir Binici  
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet E. Kıdeyş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yücel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üys. Devrim Tezcan  
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Proje Uzmanı Dr. Yeşim Ak Örek  
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üys. Nurhan Öztürk  
Viyana Üniversitesi Viyana Çocuk Üniversitesi Kurucusu Karoline Iber